088 0200 300 personeel@cedin.nl
Selecteer een pagina

Al ruim 45 jaar levert Cedin een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Met ruim 180 collega’s zetten wij ons dagelijks in om kind, school en ouders te ondersteunen bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken. Wij doen dit vanuit de gedachte dat ieder mens het in zich heeft om zich te ontwikkelen, altijd!

Werken als Psychiater

 • Werken in de driehoek zorgt voor verbinding tussen het kind, de school en het gezin.
 • Tijd en ruimte om je te richten op complexe casussen en protocol-overstijgend te denken en te werken.
 • Oog voor je eigen ontwikkeling en doen van de dingen die jou werk leuk en interessant maken.
Peter Franzen over zijn werk als Psychiater bij Cedin:

“Ik vind het erg prettig om te werken in de driehoek en een nauw contact met scholen, leerkrachten, etc. te hebben. In mijn vorige werk kwam ik nooit op scholen, maar nu dus wel. Op deze manier krijg ik een veel beter beeld van het kind. Bij Cedin ben ik vaker de deur uit voor overleg, afstemming en observaties dan bij vorige werkgevers.”

Werken als Praktijkhouder

 • Combinatie van het contact met cliënten en beleidsontwikkeling.
 • Samenwerken en kennisdelen met collega’s.
 • Coaching en begeleiding van een team professionele collega’s.
 • Veel vrijheid, flexibiliteit en autonomie in je functie.
Renske Tjeerdsma over haar werk als Praktijkhouder bij Cedin:

“Het bedienen van alle vragen rondom de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen is hier mogelijk, doordat onderwijs en zorg samenkomen. Gewoon, zoals het in het echte leven ook is. Na vele jaren één-op-één contact met kinderen, ouders en hun leerkrachten, kan ik nu als regiebehandelaar mijn kennis delen met collega’s. Het praktijkhouderschap maakt het voor mij mogelijk om inhoudelijk mee te denken over beleidsontwikkeling.”

Werken als GZ-psycholoog

 • Oog voor de context van het kind in de driehoek kind-gezin-school.
 • Door het samenwerken in multidisciplinair team kun je gericht en snel passende hulp inzetten.
 • Inzet van andere specifiekere disciplines is mogelijk, zoals experts op het gebied van taal en lezen, rekenen, hoogbegaafdheid en sociale veiligheid op school.
Corry van Dongen over haar werk als GZ-psycholoog bij Cedin:

“Het werken in de driehoek vind ik een absolute en belangrijke meerwaarde. Daarnaast is het gericht en snel inzetten van  passende hulp erg prettig, zoals snel kunnen inzetten van een psychiatrisch consult, medicatie, leerlingenzorg, groepsbegeleiding/training, systeemtherapie of bijvoorbeeld pedagogische zorg thuis.”

Werken als Orthopedagoog-Generalist

 • Nauw betrokken bij onderwijs en thuissituatie van het kind.
 • Volop diversiteit in casuïstiek en ruimte in vormgeven van diagnostiek en behandeling.
 • Samenwerken met professionele collega’s die veel kennis in huis hebben.
 • Goede balans tussen werk en privé en samenwerken met hardwerkende, betrokken collega’s.
Martine Scheepers over haar werk als Orthopedagoog-Generalist bij Cedin:

“Ik ben nauw betrokken bij het onderwijs en de thuissituatie van het kind. Zo kan er een goede afstemming plaatsvinden tussen beide. Er is veel vrijheid om diagnostiek en behandeling vorm te geven en je eigen agenda te plannen.”

Veel aandacht en mogelijkheden voor doorontwikkeling van je talent

Kinderen helpen om iedere dag een stap verder te zetten in zijn of haar ontwikkeling

Open en uitdagende werkomgeving waar samenwerken centraal staat om elkaar te versterken

Kennismaken?

Wij creëren situaties waarin ieder mens zich optimaal kan ontwikkelen

Door in alles wat wij doen de verbinding te leggen tussen het kind, de school en de ouders zorgen we voor synergie binnen de meest invloedrijke werelden waar ontwikkeling plaatsvindt.

Door te innoveren en met nieuwe oplossingen te komen bieden we cruciale handvatten om verder te kunnen met de vraagstukken van de toekomst.

Copyright Stichting Cedin 2020

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl